واحد صحافی

این واحد مجهز به دستگاه تولید لایی چسب گرم تمام اتوماتیک ایتالیایی
میباشد.تکنولوژی و مزیت فن آوری این دستگاه در نحوه انتقال چسب بر روی مقوا و کیفیت و نوع چسب می باشد که بعد از انجام صحافی انعطاف خاص به خود گرفته و این امر در انواع صحافی این شرکت کاملا مشخص است