واحد طراحی

دراین واحد ،طراحی و روتوش آلبوم دیجیتالی با سبکهای متفاوت و در سریعترین زمان ممکن و امکان پیگیری و تغییرات و تایید نهایی با توجه به نظرات مشتریان محترم ،طراحی و رتوش کلیه ابعاد عکس ،طراحی و رتوش های عکس های سر مجلسی در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر می باشد