نمایشگاهها

رویال طاها در نمایشگاهها

هفتمین نمایشگاه بین المللی دی ای اف با حضور ریاست محترم اتحادیه عکاسان و آلبوم سازان ایران 2011 ایران تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تولیدآلبوم و ملزومات وابسته ایران تهران 2010

اولین نمایشگاه برترین برندهای تولید آلبوم و ژورنال 2009 تهران ایران

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و تولید آلبوم ایران تهران 2008

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دی ای اف تهران ایران 2014

نمایشگاه بین المللی و تخصصی فتوکینا 2014 کلن المان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی هنر عکاسی و تولید آلبوم و ملزومات وابسته تهران ایران 2013

چهارمین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر در زمینه صنعت تولید آلبوم و ژورنال 2012 تهران ایران

پانزدهمین نمایشگاه دی ای اف با حضور رییس کل نمایشگاههای کشور ایران تهران 2017

هشتمین نمایشگاه دیجیتال صنعت چاپ و آلبوم ژورنال ایران تهران 2016

هفتمین نمایشگاه دیجیتال صنعت چاپ و آلبوم با حضور معاونت محترم شهرداری تهران ایران تهران 2015